Chemie a petrochemie

V petrochemickém a chemickém průmyslu je u žáruvzdorné vyzdívky velmi náročné vybrat správný žáromateriál, hlavně s ohledem na možné chemické vlivy. Abychom zvolili vyhovující typ materiálu, je nezbytně nutně znát přesné podmínky prostředí, ve kterém bude vyzdívka nainstalována. Vyzdívky tvoří z velké části kyselinovzdorné materiály, chemicky vázané žárobetony nebo žárobetonové tvarovky.

1.Petrochemický průmysl

nejrůznější destilační pece, pece na štěpení plynů, trubkové pece, konvertory a další. Tato zařízení jsou součástí větších technologických celků, kde by menší porucha mohla způsobit odstavení celé výrobní linky. Její opětovné zprovoznění bývá ve většině případů velmi nákladné.

Teplotechna DIS, s. r. o., má velké zkušenosti s vyzdívkami aparátů na výrobu vodíku. Systém návrhu, výpočtu a instalace vyzdívky jsme postupně propracovali a vylepšili do současného optimálního stavu, kdy se nám během posledních deseti let podařilo úspěšně zprovoznit pět dvojic těchto aparátů. Jedna dvojice se nachází v chemickém závodě v Ostravě a další čtyři dvojice byly vyvezeny do Ruské federace. Jsme schváleným dodavatelem vyzdívek pro tato zařízení s licencí Haldor Topsoe.

2.Chemický průmysl

nejrůznější chemické pece, WHB, reformery, pece na výrobu titanové běloby, červeně, pigmentů, etážové pece a zařízení na výrobu kyseliny sírové. Teplotechna DIS, s. r. o., má s těmito agregáty dlouhodobé zkušenosti.

Fotogalerie:

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 24

Související reference:

Mapa referencí

Modul: Reference