TPR reformer

Vyzdívka reformeru na výrobu vodíku do rafinérie v Indii. Dodavatelem zarízení je TechnipFMC.


Modul: Reference