Vodíkový reformer (HTCR) - Antipinsky, Rusko

Rok realizace: 2012

Na přelomu roku 2012/2013 jsme realizovali vyzdívku technologického aparátu HTCR (Haldor Topsoe) na výrobu vodíku pro chemický závod Antipinsky v Ruské federaci.

Jednalo se o dvě soustavy H201 a H202, každá soustava se skládá ze dvou válcových nádob.Celková hmotnost vyzdívek byla 155 tun. Objednatel požadoval konkrétní typové složení žárobetonů, na základě těchto podkladů jsme vybrali po konzultaci s výrobci konkrétní české žárobetony.


Modul: Reference