Průmyslové pece a ostatní zařízení

Teplotechna DIS, s. r. o., se zabývá také žáruvzdornými šamotovými, žárobetonovými nebo vláknitými vyzdívkami pecí a dalších zařízení

1.Žíhací pece a vozokomorové pece

 Vyzdívka žíhacích pecí se v dnešní době realizuje častěji jako vláknitá vyzdívka (viz níže – sekce Vláknitá vyzdívka). Pecní vůz a zámek kolem pecního vozu jsou vyrobeny ze žárobetonu a šamotových tvarovek. V některých pecích se namísto vláknité vyzdívky volí vyzdívka z lehčených izolačních cihel do teploty 1250°C nebo 1430°C.

2.Pražiče sladu

Pražič sladu je sofistikované zařízení, jež tvoří základ technologické linky pražení. Ta začíná přípravou a vstupem zeleného sladu do pražiče a končí chlazením a výstupem upraženého sladu. Ve spodní části pražiče jsou v tepelně izolované šachtě umístěny speciální hořáky na zemní plyn s tzv. měkkým plamenem.

Celkem jsme projektovali a dodali žáruvzdornou vyzdívku pro zhruba 15 pražičů sladu, které se nacházejí v ČR, Polsku, Litvě, Francii, na Novém Zélandu, v Rusku a v Bělorusku.

3.Vláknitá vyzdívka

Vláknitá vyzdívka se většinou používá v dopalovacích zařízeních, žíhacích a ohřívacích pecích. Vyznačuje se lepší odolností vůči teplotním změnám, nízkou akumulací tepla a vysokou izolační schopností. Vyzdívka je provedena z rohoží z keramického vlákna odolávajících teplotám do 1250°C, 1400°C nebo 1600°C.

Vláknitá vyzdívka peci může být buď z již nachystaných bloků (modulů), nebo vláknitých přířezů (lamely), které kotvíme pomocí nerezových kotev. V některých pecích je možné volit tapetový způsob instalace, kdy může být vyzdívka překryta ještě nerezovým plechem.

4.Tunelové pece

Realizovali jsme montáž tunelové pece ve firmě Tondach (Hranice na Moravě a Nitranské Pravno).

5.Sklářské pece

Vzali jsme si na starost montáž vyzdívek sklářských pecích v Klatovech a Lednickém Rovném. Na montážích sklářských pecí spolupracujeme s partnerskou firmou

Fotogalerie:

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 25