Energetika


1. Služby Teplotechna DIS pro energetiku: Inovace v oblasti kotlů na biomasu


V dnešní době se stále více zaměřujeme na udržitelné a ekologické způsoby výroby energie. Jedním z klíčových prvků této transformace je využití biomasy jako paliva pro energetické účely. Společnost Teplotechna DIS se specializuje na výrobu a servis kotlů, které spalují biomasu a další alternativní druhy paliv.

Naši odborníci vyvíjejí a vyrábějí moderní kotle s roštem, které jsou schopny spalovat nejen biomasu, ale také RDF (Recyklovaný Dřevní Materiál) a další druhy paliv. Tyto kotle jsou navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší standardy v oblasti energetiky a zároveň minimalizovaly negativní dopady na životní prostředí.

Jednou z klíčových součástí kotlů na biomasu je vyzdívka. Vyzdívka je obklad vnitřního prostoru kotle, který musí odolávat vysokým teplotám, korozivním látkám a mechanickému opotřebení. Jejím hlavním úkolem je chránit samotný kotel před poškozením a prodloužit jeho životnost.

Vyzdívka v kotlích na biomasu musí být vyrobena z vysoce odolných materiálů, které jsou schopny odolávat teplotám přesahujícím 1000 °C. Tyto materiály musí být navíc odolné vůči korozivním látkám, které se uvolňují při spalování biomasy. Důležitým faktorem je také mechanická odolnost vyzdívky, která musí odolávat prudkým teplotním změnám a vibracím způsobeným provozem kotle.

Naše společnost se specializuje nejen na výrobu nových kotlů s kvalitní vyzdívkou, ale také na opravy a servis stávajících kotlů. Pokud je vyzdívka poškozena nebo opotřebena, provádíme její opravu nebo výměnu za novou. Naši odborníci mají dlouholeté zkušenosti s opravami vyzdívek uhelných kotlů, které jsou často využívány v energetických zařízeních.

Vyzdívka v kotlích na biomasu je klíčovou součástí jejich fungování a spolehlivosti. Její správná volba a údržba je nezbytná pro zajištění optimálního provozu kotle a minimalizaci rizika poškození. Společnost Teplotechna DIS se pyšní svými inovativními řešeními v oblasti kotlů na biomasu a pečlivým servisem, který zahrnuje i opravy vyzdívek.

Pokud se zajímáte o moderní technologie v oblasti energetiky a hledáte spolehlivého partnera pro dodávky a servis kotlů na biomasu, obraťte se na nás. Jsme připraveni vám poskytnout odborné poradenství a nabídnout řešení přesně přizpůsobené vašim potřebám. Společnost Teplotechna DIS - vaše spolehlivá volba pro energetiku budoucnosti.

2. Skříňové a článkové kotle

- ŽD Bohumín- Litinové (VSB,E, ECA, EMKA, LIGNO, ETERNA)
- Ocelové (SNINA, SLATINA, ROUČKA)

3. Fluidní kotle

FBC ( fluidized bed combustion)

Je zařízení pro fluidní spalování většinou práškového uhlí nebo biomasy. Rozemleté uhlí se dávkuje do spalovací komory kotle společně se vzduchem a zrnitým materiálem (písek)a nad fluidním ložem nabývá vlastnosti tekutiny. Palivo tedy v této vrstvě hoří v celém objemu fluidní vrstvy. Fluidní kotel dosahuje lepší celkovou účinnosti (až 80%) než běžné kotle na spalování uhlí a vypouští méně oxidu siřičitého díky mletému vápenci, který se přidává do kotle.

Hlavní typy fluidních kotlů:

- FBC- klasický fluidní kotel
- CFBC- cirkulační fluidní kotel
- PFBC- tlakový cirkulační kotel

Na vyzdívku fluidního kotle se používají samotekoucí žárobetony a dusací hmoty s velkou odolností proti abrazi , korozi (oxid siřičitý a CO) a tepelným šokům. V některých typech fluidních kotlů lze použít pálený šamot, betonové tvarovky a speciální izolační desky.

4. Kotle na spalovaní biomasy

S rostoucí oblibou alternativních paliv roste poptávka po kotlích spalujících biomasu.

Za posledních 10 let jsme vypracovali projekty a dodali vyzdívky na 40 ks těchto kotlů s výkonem od 1 do 20 MW. Vyzdívka se volí dle typu kotle a může být ze šamotových tvarovek nebo žárobetonu. Materiál pracovní vrstvy musí být odolný vůči alkáliím, abrazi a tepelným šokům. Izolační vrstva je z lehčených izolačních cihel a kalcium-silikátových desek. Teplota na plášti přesahuje zhruba o 50°C okolní teplotu. Pokud je to technicky možné, ve většině případů dáváme před žárobetonem přednost pálenému materiálu. Žárobetony navrhujeme do míst kolem hořáků, vzduchových trysek a přechodových a tvarově složitých částí kotle. Vyzdívku stropů a šikmých stěn navrhujeme také ze šamotových závěsných tvarovek. Zkušenosti máme rovněž s realizací vyzdívek do kotlů spalujících slámu. V těchto kotlech se z důvodu časté tvorby nálepku na vyzdívce doporučuje používat vyzdívky v co nejmenším rozsahu.

Nové vyzdívky nebo opravy vyzdívek jsme prováděli na kotlech téchto výrobců:

- TTS Energo

- Buttner Energy Dryer

- Kohlblach

- Vyncke

- Step Trutnov

- KPA Unicon

- Ekol Brno

- Dotec Energo

Fotogalerie:

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 23

Související reference:

Mapa referencí

Modul: Reference