Energetika

Teplotechna DIS vychází ze zkušeností našich projektantu, kteří v období masivní výstavby elektrárenských a teplárenských kotlů od 60let minulého století, projektovali všechny tyto kotle.Mnohé dokumentace původních kotlů se nám podařilo dochovat, což je nesmírnou výhodou při realizování oprav vyzdívek.

Zkušenosti máme s následujícími typy kotlů

1. Vodotrubné kotle

1.1 Stromotrubné (jednobubnové, dvoububnové a tříbubnové)
1.2 Komorové
1.3 Sálavé s přirozeným oběhem (ČKD Praga- Tarta, ČKD Olejové a plynové)
1.4 Sálavé s nuceným oběhem do 100atp (ČKD práškové, olejové a plynové, Loffler, La Mont, ZSMK Tlamače)
1.5 Zvláštní soustavy vysokotlakové s tlakem nad 100atp

2. Skříňové a článkové kotle

- ŽD Bohumín- Litinové (VSB,E, ECA, EMKA, LIGNO, ETERNA)
- Ocelové (SNINA, SLATINA, ROUČKA)

3. Fluidní kotle

FBC ( fluidized bed combustion)

Je zařízení pro fluidní spalování většinou práškového uhlí nebo biomasy. Rozemleté uhlí se dávkuje do spalovací komory kotle společně se vzduchem a zrnitým materiálem (písek)a nad fluidním ložem nabývá vlastnosti tekutiny. Palivo tedy v této vrstvě hoří v celém objemu fluidní vrstvy. Fluidní kotel dosahuje lepší celkovou účinnosti (až 80%) než běžné kotle na spalování uhlí a vypouští méně oxidu siřičitého díky mletému vápenci, který se přidává do kotle.

Hlavní typy fluidních kotlů:

- FBC- klasický fluidní kotel
- CFBC- cirkulační fluidní kotel
- PFBC- tlakový cirkulační kotel

Na vyzdívku fluidního kotle se používají samotekoucí žárobetony a dusací hmoty s velkou odolností proti abrazi , korozi (oxid siřičitý a CO) a tepelným šokům. V některých typech fluidních kotlů lze použít pálený šamot, betonové tvarovky a speciální izolační desky.

4. Kotle na spalovaní biomasy

S rostoucí oblibou alternativních paliv roste poptávka po kotlích spalujících biomasu.

Za posledních 10 let jsme vypracovali projekty a dodali vyzdívky na 40 ks těchto kotlů s výkonem od 1 do 20 MW. Vyzdívka se volí dle typu kotle a může být ze šamotových tvarovek nebo žárobetonu. Materiál pracovní vrstvy musí být odolný vůči alkáliím, abrazi a tepelným šokům. Izolační vrstva je z lehčených izolačních cihel a kalcium-silikátových desek. Teplota na plášti přesahuje zhruba o 50°C okolní teplotu. Pokud je to technicky možné, ve většině případů dáváme před žárobetonem přednost pálenému materiálu. Žárobetony navrhujeme do míst kolem hořáků, vzduchových trysek a přechodových a tvarově složitých částí kotle. Vyzdívku stropů a šikmých stěn navrhujeme také ze šamotových závěsných tvarovek. Zkušenosti máme rovněž s realizací vyzdívek do kotlů spalujících slámu. V těchto kotlech se z důvodu časté tvorby nálepku na vyzdívce doporučuje používat vyzdívky v co nejmenším rozsahu.

Nové vyzdívky nebo opravy vyzdívek jsme prováděli na kotlech téchto výrobců:

- TTS Energo

- Buttner Energy Dryer

- Kohlblach

- Vyncke

- Step Trutnov

- KPA Unicon

- Ekol Brno

- Dotec Energo

Fotogalerie:

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 23

Související reference:

Mapa referencí

Modul: Reference