Vyzdívka linky na výrobu sazí - CS Cabot

Year of realization: 2015

V květnu 2015 jse provedli novou vyzdívku v odpařovací komoře, spalinovém potrubí a reaktoru linky na výrobu sazí ve firmě CS Cabot.


Modul: Reference