Spalovna odpadů

Year of realization: 2016

Šamotová a žárobetonová vyzdívka spalovny nemocničních odpadu byla realizována v září a říjnu 2016.


Modul: Reference