Cukrovar Sereď

Oprava vyzdívky vápenky v cukrovaru Sereď (Agrana) byla provedena torkretací celé ploše a výměnou magnezitové vrstvy v horní části vápenky.


Modul: Reference