Pražič sladu

Vyzdívku pražiče sladu jsme realizovali na 10ks pražiče o výkonu 1-2,5t/h sladu.

Tyto zařízení jsou umístěny po sladovnách v Litovli, Polsku, Litvě a Francii.

Důležitým parametrem vyzdívky je schopnost akumulovat teplo uvnitř pražiče a teplota na plášti pražiče. Schopnost akumulovat teplo se mění, dle požadavku zákazníka, volbou pracovní vrstvy nebo její kombinací.

Vyzdívka je kombinací šamotu, lehčeného šamotu a vláknité vyzdívky z keramických rohoží.


Modul: Reference