Otěruvzdorná vyzdívka z čediče

Rok realizace: 2012

V březnu 2012 jsme provedli montáž otěruvzdorné vyzdívky v novém setarátoru mlýnice pro Holcim Slovensko, cementárna Rohožník. Celková plocha, na kterou se instalovalo čedičové obložení byla 210 m2.


Modul: Reference