Spalovací komora fluidního kotle

Rok realizace: 2012

V červnu 2012 jsme provedli výměnu žárobetonové vyzdívky spalovací komory fluidního kotle v teplárně Olomouc. Vyzdívka byla navržena na spoluspalovaní biomasy. Součástí prací, byla také lokální oprava vyzdívek ve vratných kanálech a separátoru.


Modul: Reference