Cementárna Slantsy, Rusko - 2014

Rok realizace: 2014

Generální oprava vyzdívek v cementárně v Rusku proběhla od 3/4 2014.Cílem generální opravy, bylo navrhnout co v největší míře nové vyzdívky z pálených žáruvzdorných materiálů namísto poškozených žárobetonových vyzdívek. V místech, kde je nutná monolitická vyzdívka byl zvolen primárně LCC žárobeton odolný alkáliím do 1400°C s přídavkem SiC, které eliminuje tvorbu nálepků.Rozsah opravy byl zvolen tak, aby ho bylo možné zrealizovat během měsíční odstávky

Rozsah prací:

  • patní kus
  • roštovýc chladič
  • žárová hlava
  • terciární potrubí


Modul: Reference